Wzmacnianie konstrukcji taśmami węglowymi

Profesjonalnie zajmujemy się wzmacnianiem konstrukcji taśmami węglowymi

Żeby naprawić, wzmocnić np strop żelbetowy, stosuje się jedną z dwóch metod:

  • Pierwsza poprzez dobetonowanie nowych fragmentów

  • Druga poprzez wprowadzenie dodatkowego zbrojenia w postaci stalowych elementów.

Zabiegi te są jednak często pracochłonne i na etapie przygotowania, i na etapie wbudowania, wymagają użycia ciężkiego sprzętu i wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych w przypadku stosowania stalowych wzmocnień. Nie zawsze jest też możliwe zwiększenie wymiarów elementów. Dlatego rozwój technologii materiałowej zaowocował wprowadzeniem do zastosowań przemysłowych włókno węglowe, które jest światową nowością, chodzi tutaj o systemy CFRP na bazie włókien węglowych do wzmocnień konstrukcji czyli, taśmy węglowe. Wysokie parametry techniczne tych materiałów sprawiły że w krótkim czasie zdobyły one uznanie projektantów. Naprawa np. stropu żelbetowego za pomocą takiego systemu jakim jest zbrojenie kompozytowe jest tożsama z przywróceniem pierwotnych parametrów wytrzymałościowych lub użytkowych, utraconych wskutek naturalnego zużycia bądź uszkodzenia elementów konstrukcyjnych.

Za główne przyczyny wymuszające wzmocnienie konstrukcji uznaje się:

  • zmianę sposobu użytkowania obiektu (zwiększenie istniejących obciążeń)

  • wprowadzenie zmian w istniejącej konstrukcji (wykonanie dodatkowych otworów w betonie

  • poprawę warunków użytkowania obiektu (redukcja ugięć i zarysowań elementów)

  • zagrożenie wystąpienia obciążeń wyjątkowych, nieplanowanych na etapie projektowania obiektu

  • przemieszczenia podłoża (nierównomierne osiadanie, wstrząsy parasejsmiczne)

  • błędy projektowe i wykonawcze

Taśmy węglowe w takich oto właśnie sytuacjach są najczęściej stosowane. Połączenie wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z bardzo wysokim modułem sprężystości powoduje, że zbrojenie kompozytowe CFRP nadaje się do wzmacniania i naprawy wszystkich rodzajów konstrukcji takich jak żelbet, beton, stal czy drewno.

Za ten niezwykły wskaźnik wytrzymałości na zginanie odpowiada Poltruzja, jest to proces, w którym poprzez przeciąganie oraz jednokierunkowe ułożenie włókien węglowych a następnie zatopienie ich w żywicy epoksydowaej specjalnie przygotowanej matrycy, system grzewczy powoduje że żywica ulega polimeryzacji po, której otrzymujemy ukształtowany gotowy kompozyt FRP, który pozwala uzyskać tak niezwykle wysokie wartości wytzymałości i moduł sprężystości w kierunku wzdłużnym przy zachowaniu niewielkiej wagi oraz rozmiaru. Żeby carbodury sika spełniły swoją rolę w 100% bardzo ważną rzeczą jest tutaj, zachowanie odpowiedniej konfiguracji systemu oraz wysoki poziom wiedzy z zakresu tej technologii. Dlatego cała procedura wzmacniania konstrukcji musi być przeprowadzona przez osoby doświadczone i przeszkolone w tej technologii. Jako profesjonalna firma posiadamy odpowiednie certyfikaty z zakresu wzmacniania materiałami kompozytowyni oraz kadrę specjalistów, którzy dbają o wysoki poziom wykonywanych usług Nasza oferta oprócz wzmacniania konstrukcji obejmuje również naprawę betonu poprzez wypełnianie ubytków, reprofilacje konstrukcji ścian, podciągów czy stropów

Realizacje - wzmacnianie konstrukcji